Registrų centras suteikė galimybę įgalioti kitus asmenis elektroniniu būdu teikti ir pasirašyti dokumentus

2013-01-15

Nuo šiol įmonė gali duoti įgaliojimą atstovui (fiziniam asmeniui) elektroniniu būdu teikti dokumentus Juridinių asmenų registrui. 

Šiuo metu įgaliojimas gali būti išduodamas:

  • dėl juridinio asmens duomenų ir/ar dokumentų pakeitimų registravimo;
  • dėl pavadinimo laikino įtraukimo;
  • dėl viešųjų pranešimų elektroniniam leidiniui pateikimo;
  • dėl sutikimo suteikti patalpas juridinio asmens buveinei registruoti.

Įgaliojimai gali būti pateikiami tiek elektroniniu būdu (naudojant elektroninį parašą), tiek ir popieriuje.

SVARBU! minibiuras.lt klientai naudojasi Partnerių nuolaidomis!