NaujienosAtsiliepimaiKontaktai
Prenumeruok naujienlaiškį

Įstatinio kapitalo keitimas

Įstatinio kapitalo didinimas

Terminas: įstatinio kapitalo didinimą galima atlikti per 7-8 darbo dienas.

Įstatinis kapitalas didinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu (reikalinga kvalifikuota dauguma - 2/3 balsų). Įstatinis kapitalas gali būti didinamas išleidžiant naujas akcijas arba padidinant jau išleistų akcijų nominaliąsias vertes. Didinti įstatinį kapitalą bendrovė gali tik tuomet, kai visiškai apmokėtas jos įstatinis kapitalas (paskutinės laidos akcijų emisijos kaina).

Įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais

Įstatinis kapitalas papildomais akcininkų ar kitų asmenų įnašais didinamas tik išleidžiant naujas akcijas. Dažnai kapitalizuojama akcininko paskola. Pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamas akcijas turi jau esami įmonės akcininkai. Jie gali įsigyti naujų akcijų proporcingai jų turimų akcijų nominaliajai vertei. Nemoki įmonė gali papildomais įnašais didinti įstatinį kapitalą tik tuo atveju, kai jos išleidžiamas naujas akcijas įsigyja jos akcininkai, darbuotojai ar kreditoriai.

Įstatinio kapitalo didinimas iš įmonės lėšų

Įmonės lėšomis laikomos nuosavame kapitale sukauptos sumos: nepaskirstytasis pelnas, akcijų priedai bei rezervai, išskyrus savų akcijų ir privalomąjį rezervus. Jeigu bendrovės balanse įrašyti nuostoliai, įstatinį kapitalą galima didinti tik iš perkainojimo rezervo. Didinant įstatinį kapitalą iš įmonės lėšų, yra išleidžiamos naujos akcijos, kurios nemokamai išdalijamos akcininkams. Kai įstatinis kapitalas didinamas iš nepaskirstytojo pelno ar kitų rezervų, teisę gauti naujų išleidžiamų akcijų turi tik paprastųjų akcijų savininkai. Jeigu įstatinis kapitalas didinamas iš akcijų priedų ar ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervo, naujas akcijas gali gauti tiek paprastųjų, tiek privilegijuotųjų akcijų savininkai.

Įstatinio kapitalo mažinimas

Įstatinis kapitalas mažinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu (reikalinga kvalifikuota dauguma - 2/3 balsų). Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas tik sumažinant akcijų nominalias vertes ar anuliuojant akcijas.

Dažniausiai įstatinis kapitalas mažinamas, kai siekiama:

- panaikinti bendrovės finansinėje atskaitomybėje užfiksuotus nuostolius;
- anuliuoti bendrovės įsigytas akcijas;
- akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;
- ištaisyti įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytas klaidas.

SVARBU! minibiuras.lt klientai naudojasi Partnerių nuolaidomis!